Bureau Jeugdzorg Drenthe - Assen

Bij crisis buiten kantooruren bel 0522-279946

Continuïteit van zorg gegarandeerd
Het jeugdzorgstelsel verandert per 1 januari 2015. Taken van Bureau Jeugdzorg worden overgedragen aan de gemeenten. Daarover zijn afspraken gemaakt met de Drentse gemeenten en er is vastgelegd dat de zorg voor de cliënten gewaarborgd moet zijn. Dat betekent dat de zorg die je als cliënt nu krijgt, ook na de  invoering van de nieuwe jeugdwet gewoon beschikbaar is.
Voor meer informatie lees hier voor de ontwikkelingen in Drenthe en hier voor landelijke informatie.

Juli 2014
Persbericht: ‘Veilig thuis’ nieuwe meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Klik hier voor het gehele bericht.

Blijvend werken aan veiligheid vanuit Signs of Safety - vijf jaar later
In april 2009 publiceerden we voor het eerst een Breedbeeld over Signs of Safety. Dat nummer werd een hit, het werd gelezen door collega’s uit het hele land. Klik hier voor de uitgave van 2009.
En nu, vijf jaar later, komen we weer met een Breedbeeld over Signs of Safety. Wat blijkt? Signs of Safety is dé benaderingswijze binnen Bureau Jeugdzorg Drenthe geworden. Klik hier voor de nieuwste uitgave.

Kinderen, mij een zorg! 
In de instructie “Kinderen mij een zorg!” leren vrijwilligers signalen van kinderen in de knel herkennen.  Deze praktische instructie kost 2 uur van je tijd.
Dan kun je als vrijwilliger de nodige stappen ondernemen en de verantwoordelijkheid vervolgens overdragen. Wil je zo’n GRATIS instructie in je eigen woonplaats? Informeer hier hoe dat kan.

Signs of Safety, de kracht van partnerschap
De dvd 'Signs of Safety, de kracht van partnerschap' is nu te bestellen (€ 10,= per stuk)
Klik hier voor meer informatie.

De monitor Meetbaar Beter is LIVE!
De monitor Meetbaar Beter wordt ontwikkeld in het kader van de Drentse Pilot Jeugd. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie, de gemeenten en organisaties die te maken hebben met jeugd in Drenthe.
De monitor Meetbaar Beter kan gebruikt worden voor het ontwikkelen, onderbouwen en toetsen van beleid op het gebied van de jeugd(zorg) en (passend) onderwijs.

Een kijkje nemen? www.meetbaarbeterdrenthe.nl

Lees meer 

Cedeo erkenning
Bureau Jeugdzorg Drenthe is sinds 1 april 2013 Cedeo-gecertificeerd voor open bedrijfsopleidingen.
Deze erkenning betekent dat meer dan 80% van benaderde professionele klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van onze opleidingen. We voldoen als Cedeo-erkende opleider aan criteria voor kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.
De Serviceafdeling van Bureau Jeugdzorg Drenthe scoorde maar liefst een klanttevredenheid van 98%.  (lees hier het volledige onderzoek)

Aanvraag AWBZ zorg
Met uw aanvraag vraagt u BJD om samen met u te gaan kijken wat de meest passende zorg is voor u en/of uw kind. Hiervoor moet een aanvraagformulier ingevuld worden. Klik hier voor meer informatie.