Bureau Jeugdzorg Drenthe - Assen

Bij crisis buiten kantooruren bel 0522-279946

Signs of Safety, de kracht van partnerschap
De dvd 'Signs of Safety, de kracht van partnerschap' is nu te bestellen (€ 10,= per stuk)
Klik hier voor meer informatie.

De monitor Meetbaar Beter is LIVE!
De monitor Meetbaar Beter wordt ontwikkeld in het kader van de Drentse Pilot Jeugd. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie, de gemeenten en organisaties die te maken hebben met jeugd in Drenthe.
De monitor Meetbaar Beter kan gebruikt worden voor het ontwikkelen, onderbouwen en toetsen van beleid op het gebied van de jeugd(zorg) en (passend) onderwijs.

Een kijkje nemen? www.meetbaarbeterdrenthe.nl

Lees meer 

Cedeo erkenning
Bureau Jeugdzorg Drenthe is sinds 1 april 2013 Cedeo-gecertificeerd voor open bedrijfsopleidingen.
Deze erkenning betekent dat meer dan 80% van benaderde professionele klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van onze opleidingen. We voldoen als Cedeo-erkende opleider aan criteria voor kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.
De Serviceafdeling van Bureau Jeugdzorg Drenthe scoorde maar liefst een klanttevredenheid van 98%.  (lees hier het volledige onderzoek)

Mei 2013
Jaarverslag 2012
Klik hier voor het jaarverslag van Bureau Jeugdzorg Drenthe van 2012.

December 2011
Aanvraag AWBZ zorg
Met uw aanvraag vraagt u BJD om samen met u te gaan kijken wat de meest passende zorg is voor u en/of uw kind. Hiervoor moet een aanvraagformulier ingevuld worden. Klik hier voor meer informatie.